Сачыненне на тэму «Шляхі да шчасця ў п’есе Я. Купалы «Раскіданае гняздо»

Знакмамітая п’еса Янкі Купалы “Раскіданае гняздо” была напісана ў 1913 годзе. Тэма драмы – збядненне і разарэнне беларускага сялянства – была блізкай самаму аўт...

Top